Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

zakwalifikowani i niezakwalifikowani na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Wyniki egzaminów wstępnych zostaną opublikowane 07.07.2016 r. około godz. 15