Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Archiwum

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021 protokół Komisji rekrutacyjnej z 21.01.2021 roku

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021 protokół Komisji rekrutacyjnej z 21.01.2021 roku

Lista rankingowa - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

REKRUTACJA na rok akademick2020/2021 Lista rankingowa – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Lista osób zakwalifikowanych do Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie (plik PDF)

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021 Lista osób zakwalifikowanych do Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie

Lista osób niezakwalifikowanych do Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021 Lista osób niezakwalifikowanych do Szkoły Doktorskiej ASP w Warszawie