Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną stacjonarne studia II stopnia zakwalifikowani na I rok