Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Dzień otwarty na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną odbędzie się  24 kwietnia 2017 r. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, I piętro, sala 1.01:

godz. 17.00 dla kandydatów na studia I stopnia

godz. 18.00 dla kandydatów na studia II stopnia

 

Spotkanie informacyjne na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 18.00 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, I piętro, sala 1.01.