Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów niestacjonarne studia II stopnia dopuszczeni i niedopuszczeni do autoprezentacji