Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki niestacjonarne studia II stopnia – zaoczne zakwalifikowani na I rok