Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Warunki, tryb i terminarz rekrutacji

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

imię i nazwisko kandydata – opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej 

Bank Pekao S.A. nr konta: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji (plik PDF)

Terminarz rekrutacji do SD (plik PDF)

Terminarz rekrutacji do SD (plik PDF)

Wykaz certyfikatów nowozytnego języka obcego

Wykaz certyfikatów nowożytnego języka obcego (plik PDF)

Wzór oświadczenia doktoranta

Wzór oświadczenia doktoranta (plik PDF)