Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przygotowanie portfolio

 

 • Kandydat w formie  prezentacji (portfolio) przedstawia dotychczasowe dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie lub naukowe. Prezentacja powinna być zapisana w formacie pdf.

 • Prezentacja dorobku powinna stanowić chronologiczny przegląd osiągnięć, od ukończenia  studiów magisterskich lub wcześniejsze  osiągnięcia nie związane z procesem kształcenia w trakcie studiów magisterskich, zawierający dokumentację prac oraz upublicznienia dorobku: wybranych wystaw, pokazów, prezentacji publicznych, publikacji, prac konserwatorskich i restauratorskich, projektów, ich wdrożeń i realizacji.

 • Oceniane są w szczególności:

-zgodność dorobku z podmiotową dyscypliną,

-wartość artystyczna, projektowa, konserwatorska  lub naukowa dorobku kandydata,

-doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działalności artystycznej, projektowej lub naukowej,

-znajomość światowych dokonań artystycznych, projektowych lub naukowych będących obszarem odniesienia dla dorobku kandydata,

-znajomość wybranych teorii nauk o sztuce lub z innych dziedzin, będących obszarem teoretycznego odniesienia dla dorobku kandydata,

-znajomość współczesnych kontekstów i głównych dyskursów będących obszarem odniesienia dla dorobku kandydata.

 • Ocena dorobku kandydata następuje na podstawie punktów przyznanych przez zespół egzaminujący.

Portfolio cyfrowe, musi spełniać następujące warunki:

1) Format plików i maksymalna objętość plików zawartych w portfolio: maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:

 • -avi: 150.0 MB,
 • -mp4: 150.0 MB,
 • -jpg: 25.0 MB,
 • -jpeg: 25.0 MB,
 • -png: 25.0 MB,
 • -doc: 25.0 MB,
 • -docx: 25.0 MB,
 • -odt: 25.0 MB,
 • -pdf: 25.0 MB.

2) format A4 (210/297 mm);

3) fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;

4) na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;

5) należy grupować prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, konserwatorskie i projektowe w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem „Prace malarskie”, itp.;

6) należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy musi zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace konserwatorskie i projektowe;

7) wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;

8) Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

 • Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)
 • Jeśli portfolio jest dzielone na części: Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa _portfolio1
 • Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa _portfolio2

9) Objętość portfolio nie może przekraczać 50 stron