Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przygotowanie autoprezentacji

 

Kandydat prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie lub naukowe w formie autoprezentacji. Maksymalny czas wypowiedzi -15 minut. W trakcie prezentacji dorobku kandydata, zespoły egzaminujące mogą zadawać pytania.

Kryteria oceny:

  • klarowność wypowiedzi;
  • świadomość metod pracy w reprezentowanej przez kandydata specjalności i zdolność ich fachowego opisywania, wartość merytoryczna;
  • zdolność przekonywania do przedstawianej koncepcji rozprawy doktorskiej, aspekt motywacyjny;
  • aspekty artystyczne, projektowe i konserwatorskie lub intermedialne w kontekście innowacji, oryginalności lub uwspółcześnienia;
  • czynniki społecznego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej humanistyki, szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych i nauczania w zakresie szkolnictwa artystycznego.