Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Doktorska – program kształcenia

Indywidualny Program Kształcenia (plik PDF)

Koncepcja pracy doktorskiej (plik PDF)

Indywidualny plan badawczy (plik PDF)

Program kształcenia (plik PDF)

Program kształcenia (plik PDF)

Opis zakładanych efektów uczenia się (plik PDF)

Opis zakładanych efektów uczenia się (plik PDF)

)

Matryca pokrytych efektów uczenia się (plik PDF)

Plan kształcenia (plik PDF)

Plan kształcenia (plik PDF)