Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Doktorska – opis projektu artystycznego/badawczego

Opis projektu powinien zawierać propozycję tematu, zakresu, celu oraz planowanych efektów badań artystycznych i teoretycznych.

Opis projektu artystyczno-badawczego, powinien stanowić nie więcej niż 3-5 stron tekstu standardowego (5400-9000 znaków ze spacjami).

  1. Opis projektu powinien zawierać propozycję tytułu, tezę oraz określenie przewodniego problemu artystycznego/badawczego.
  2. Opis powinien określać zakres poszukiwań twórczych i teoretycznych.
  3. Opis może zawierć krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych dotychczas poszukiwań artystycznych i teoretycznych dotyczących projektu.
  4. Opis powinien określać główne cele artystyczne, poznawcze i teoretyczne planowanych badań.
  5. Opis może zawierać wstępną propozycję metodologii i narzędzi badawczych, które będą stosowane w trakcie pracy nad projektem.
  6. Opis może zawierać wstępną propozycję planowanej współpracy interdyscyplinarnej,  instytucjonalnej lub innej w trakcie realizacji projektu.
  7. Opis powinien zawierać planowane efekty projektu.
  8. Opis może zawierać wykaz literatury i faktografii przedmiotu.