Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Doktorska – informacje dla doktoranta

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – semestr letni (plik PDF)

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 – semestr letni (plik PDF)

Tabela zajęć (plik PDF)

Tabela zajęć (plik PDF)

Informacje ogólne (plik PDF)

Informacje ogólne (plik PDF)

Wykaz kandydatów na promotorów

Wykaz kandydatów na promotorów (plik PDF)

Wzór oświadczenia doktoranta

Wzór oświadczenia doktoranta (plik PDF)

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (plik doc)

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (plik DOC)

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (plik PDF)

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (plik PDF)