Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Doktorska ASP w Warszawie

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Anna Potocka, prof. uczelni

dyżury: piątki, g. 13.00 – 14.00.

 

Skład Rady Programowej Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. Anna Potocka, prof. uczelni – przewodnicząca,

 2. dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski, prof. uczelni (Wydział Malarstwa),

 3. dr hab. Marcin Chomicki (Wydział Malarstwa),

 4. dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni (Wydział Malarstwa),

 5. prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka (Wydział Grafiki),

 6. dr hab. Dorota Optułowicz-McQuaid, prof. uczelni (Wydział Grafiki),

 7. dr hab. Anna Klonowska, prof. uczelni (Wydział Grafiki),

 8. dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni (Wydział Rzeźby),

 9. dr hab. Jakub Łęcki, prof. Uczelni (Wydział Rzeźby),

 10. dr hab. Roman Pietrzak, prof. uczelni (Wydział Rzeźby),

 11. dr hab. Izabela Zając (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki),

 12. dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni (Wydz. Konserwacji i Restauracji DS),

 13. dr hab. Weronika Liszewska, prof. uczelni (Wydz. Konserwacji i Restauracji DS),

 14. dr hab. Jarosław Radel (Wydział Architektury Wnętrz),

 15. dr hab. Radosław Skalski (Wydział Architektury Wnętrz),

 16. dr hab. Anna Plewka (Wydział Architektury Wnętrz),

 17. prof. Wiktor Gutt (Wydział Wzornictwa),

 18. dr hab. Artur Frankowski, prof. uczelni (Wydział Wzornictwa),

 19. dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. uczelni (Wydział Wzornictwa),

 20. prof. Krzysztof Olszewski (Wydział Sztuki Mediów),

 21. dr hab. Anna Panek (Wydział Sztuki Mediów),

 22. dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof. uczelni (Wydział Sztuki Mediów),

 23. dr hab. Luiza Nader, prof. uczelni (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną),

 24. dr hab. Jan Sowa, prof. uczelni (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną),

 25. dr hab. Łukasz Ronduda (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną),

 26. prof. Elżbieta Banecka (Wydział Scenografii),

 27. prof. Ewa Braun (Wydział Scenografii),

 28. dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek (Wydział Scenografii),

 29. mgr Marta Lachowska (Przedstawicielka doktorantów)

 

Biuro Rady Dyscypliny i Szkoły Doktorskiej

Małgorzata Durejko

Adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5

tel.:(22) 320 02 71

mail: szkoladoktorska@asp.waw.pl