Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom na rok akademicki 2016/2017

UWAGA!

Doktoranci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 w Dziekanatach do dnia 16.09.2016 r.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

Wniosek należy poprawnie i starannie wypełnić (informacja i wskazówki zamieszczone są w plikach do pobrania poniżej) oraz dołączyć do niego:

  • wypełnione oświadczenie o zgodzie na ogłoszenie na stronie internetowej urzędu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium (oświadczenie do części A wniosku do pobrania poniżej),  w formularzu aktywnym wniosku oświadczenie jest jego częścią, jeśli doktorant wybierze formularz aktywny wystarczy jeśli wypełni oświadczenie, które jest na końcu wniosku
  • oświadczenie doktoranta (do pobrania poniżej)
  • wypełniony formularz dyspozycji przekazywania stypendium na konto (do pobrania poniżej).

Z formularza wniosku nie można usuwać żadnej treści, jeśli któryś z punktów nie dotyczy doktoranta, który składa wniosek, należy pozostawić jego treść.

Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wnioski do wypełnienia (do wyboru w formacie DOCX – aktywny formularz, RTF lub PDF) na rok akademicki 2016/2017, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce  oraz  „Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/  poniżej Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów  na rok akademicki 2016/2017, po otworzeniu na końcu są pliki „do pobrania”.

wniosek o przyznanie doktorantowi s. ministra na rok akademicki 2016-2017

Wniosek o przyznanie doktorantowi s. ministra w roku akademickim 2016-2017 f.aktywny

oświadczenie doktoranta do części A wniosku

oświadczenie doktoranta

dyspozycja przekazywania stypendium na konto – doktorant

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem