Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

UWAGA!

Studenci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 w Dziekanatach do dnia 14.09.2018 r.

Wypełniony wniosek w formacie DOCX należy przesłać również w formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału.

 

Kwestie przyznawania ww. stypendium regulują przepisy:

Wniosek należy poprawnie i starannie wypełnić (informacja i wskazówki zamieszczone są w plikach do pobrania poniżej) oraz dołączyć do niego:

  • wypełnione oświadczenie o zgodzie na ogłoszenie na stronie internetowej urzędu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium,  w formularzu wniosku oświadczenie jest jego częścią,
  • oświadczenie studenta
  • wypełniony formularz dyspozycji przekazywania stypendium na konto
  • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych dyspozycję studenta.

Z formularza wniosku nie można usuwać żadnej treści, jeśli któryś z punktów nie dotyczy studenta, który składa wniosek, należy pozostawić jego treść.

Uwaga! Wypełnionego wnioski nie należy trwale zszywać, bindować, sklejać, itp. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć należy umieścić w papierowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem studenta.


Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wniosek do wypełnienia, na rok akademicki 2018/2019, znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce „Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/  Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019, (po otworzeniu na końcu znajdują się pliki “do pobrania”).

Informacja ze strony www.nauka.gov.pl

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium ministra studentowi AKTYWNY FORMULARZ

Wniosek o przyznanie stypendium ministra studentowi WZÓR

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019