Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

UWAGA!

Studenci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 w Dziekanatach do dnia 16.09.2016 r.

 

Kwestie przyznawania ww. stypendium regulują przepisy:

Wniosek należy poprawnie i starannie wypełnić (informacja i wskazówki zamieszczone są w plikach do pobrania poniżej) oraz dołączyć do niego:

  • wypełnione oświadczenie o zgodzie na ogłoszenie na stronie internetowej urzędu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium (oświadczenie do części A wniosku do pobrania poniżej),  w formularzu aktywnym wniosku oświadczenie jest jego częścią, jeśli student wybierze formularz aktywny wystarczy jeśli wypełni oświadczenie, które jest na końcu wniosku
  • oświadczenie studenta (do pobrania poniżej)
  • wypełniony formularz dyspozycji przekazywania stypendium na konto (do pobrania poniżej.

Z formularza wniosku nie można usuwać żadnej treści, jeśli któryś z punktów nie dotyczy studenta, który składa wniosek, należy pozostawić jego treść.


Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wnioski do wypełnienia (do wyboru w formacie DOCX – aktywny formularz, RTF lub PDF), na rok akademicki 2016/2017, znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce „Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/  poniżej Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017, po otworzeniu na końcu są pliki „do pobrania”.

wniosek o przyznanie s. ministra 2016-2017 student

wniosek o przyznanie s. ministra 2016-2017 student aktywny formularz

oświadczenie studenta do części A wniosku

oświadczenie studenta

dyspozycja przekazywania stypendium na konto – student

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016-2017

wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem