Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia rektora

Stypendium rektora mogą otrzymać Studentki i Studenci z tytułu:

  • wyróżniających wyników w nauce, lub/i
  • osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub/i
  • osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

oraz

Studenci i Studentki przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:

  • laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.