Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów, przeznaczone są dla Studentek i Studentów uczelni artystycznych, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi, związanymi ze studiami lub którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami sportowymi.