Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia dla osób z niepełnosprawnością

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą otrzymać Studentki i Studenci z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Adres mailowy, na który należy kierować pytania związane ze stypendium dla osób niepełnosprawnych:
stypendia@asp.waw.pl