Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sty­pen­dium mi­ni­stra dla wybitnych