Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Studia

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w DZIEKANACIE do dnia 15 października 2016 r.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w DZIALE NAUCZANIA do dnia 15 października 2016 r.

Zarządzenie nr 27/2016

Regulamin – pomoc materialna

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie zapomogi

Oświadczenie do wniosku o styp. ministra

Oświadczenie o niepob. świad. pomocy mater. na więcej niż jednym kier. studiów

Dyspozycja przekazywania stypendium na konto

Zarządzenie nr 28/2016 – dochód na osobę w rodzinie

Kwoty i limity 2016/2017

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept