Sty­pen­dia – studenci


PRZEPISY

Zarządzenie nr 27/2016 – w spr. regulaminu pomocy materialnej

Regulamin – pomoc materialna

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się również w zakładce Studia/Studenci/Regulaminy

Zarządzenie nr 27/2017 – podział funduszu na pomoc materialną na semestr zimowy 2017/2018

Zarządzenie nr 26/2017 – maksymalny dochód na osobę 2017/2018

Kwoty i limity 2017/2018


STYPENDIA REKTORA

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 należy złożyć w DZIEKANACIE do dnia 15 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Oświadczenie o niepob. świad. pomocy mater. na więcej niż jednym kier. studiów

Dyspozycja przekazywania stypendium na konto


STYPENDIA SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 należy złożyć w DZIEKANACIE do dnia 15 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Oświadczenie o niepob. świad. pomocy mater. na więcej niż jednym kier. studiów

Informacja-o-dochodzie-liczba-miesięcy

Dyspozycja przekazywania stypendium na konto

UWAGA!

Jeżeli student lub członek jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oprócz oświadczenia zawartego we wniosku należy dołączyć odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaświadczenie musi zawierać informacje o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

Dotychczas wystarczyło tylko oświadczenie, jednak w związku ze zmianą przepisów zaświadczenie jest niezbędne.

Na tej podstawie obliczany jest dochód, dane wykazane w ww. zaświadczeniu uzależnione są od formy podatku: ryczałt lub karta podatkowa. Dochód obliczany jest zgodnie z tabelami, które znajdują się w obwieszczeniu,w którym występują następujące parametry: minimalna roczna wartość przychodu, maksymalna roczna wartość przychodu, minimalna roczna wartość zapłaconego podatku, maksymalna roczna wartość zapłaconego podatku, dochód roczny.


STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 należy złożyć w DZIALE NAUCZANIA do dnia 15 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o niepob. świad. pomocy mater. na więcej niż jednym kier. studiów

Dyspozycja przekazywania stypendium na konto

 


ZAPOMOGI

Wniosek o przyznanie zapomogi

Oświadczenie o niepob. świad. pomocy mater. na więcej niż jednym kier. studiów

Dyspozycja przekazywania stypendium na konto

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem