Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja

Zasady opracowania przypisów i bibliografii, plik pdf

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (plik PDF)