Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Procedura przeniesienia na studia

Decyzja nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r.

Decyzja nr 2/2022
Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2022 r. (plik PDF)

Decyzja nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. - załącznik nr 1

Decyzja nr 2/2022
Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2022 r. - załącznik nr 1 (plik PDF)

Decyzja nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. - załącznik nr 2

Decyzja nr 2/2022
Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2022 r. - załącznik nr 2 (plik PDF)