Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Plan zajęć z WF-u

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
SALA (ul. Hoża 11/15)

Poniedziałek
17.30-19.00 Fitness
Nordic Walking – zapisy w godz. 17.30 – 20.30
19.00-20.30 Gry sportowe

Środa
17.30-19.00 Gry sportowe
19.00-20.30 Gry sportowe

Czwartek Wykładowcy
16.30-18.00 Siatkówka mgr Anna Pietraszek
18.00-19.30 Koszykówka mgr Maciej Wenta
19.30-21.00 Gry sportowe mgr Robert Krępski (kierownik studium)

BASEN (ul. Inflancka 8)

Wtorek
19.30-20.15 Grupa”A”
20.15-21.00 Grupa”B”

Czwartek
19.30-20.15 Grupa “A”
20.15-21.00 Grupa “B”

SIŁOWNIA (ul. Inflancka 8)

Wtorek
17.30-18.30 Grupa”A”
18.30-19.30 Grupa”B”

Czwartek
17.30-18.30 Grupa”A”
18.30-19.30 Grupa”B”

Podstawą zaliczenia semestru jest frekwencja i aktywność.
Zaliczamy WF na zajęciach prowadzonych tylko przez pedagogów naszej uczelni.
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Robert Krępski