Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Or­ga­ni­za­cja ro­ku aka­de­mic­kie­go

Plik do pobrania:

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 (plik PDF dostępny)