Opłaty rekrutacyjne

Uwaga! Informacja o wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz numerach rachunków bankowych zostanie podana w późniejszym terminie.