Opłaty rekrutacyjne

Uwaga!

Informacja o wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz numerach rachunków bankowych zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019