Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty rekrutacyjne

Uwaga!

Informacja o wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz numerach rachunków bankowych zostanie podana w późniejszym terminie.