Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Najlepsi absolwenci w roku akademickim 2020/2021

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021, zgodnie z 13 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie kredytów studenckich oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 5.12.2019 r.

Plik do pobrania:
Listy rankingowe najlepszych absolwentów w roku akademickim 2019_2020

Listy rankingowe najlepszych absolwentów w roku akademickim 2020/2021