Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda im.prof. Lecha Tomaszewskiego

 

Tegoroczną laureatką nagrody im. Prof. Lecha Tomaszewskiego została p. dr Ewa Maria Śmigielska za zaangażowanie w życie uczelni, za inicjatywę oraz osobisty udział we współpracy Wydziału Wzornictwa ASP z Uniwersyteckim Wydziałem Sztuki w Chongqin w Chinach.

Będąc na artystycznej rezydencji w tamtejszej uczelni, zainteresowała miejscowych profesorów naszą szkołą, programem nauczania i tradycją Formy Otwartej Oskara Hansena. Delegacja profesorów przyjechała następnie do Warszawy aby zapoznać się na miejscu ze szkołą, profesorami i studentami. Podpisana  umowa o wzajemnej współpracy, przyniosła obustronną wymianę grup studenckich.

 

 

Nagroda zainicjowana została w 25. rocznicę śmierci Profesora Lecha Tomaszewskiego. Patron Nagrody był mocno i długie lata związany z warszawską Akademią. Jego działalność artystyczna, dydaktyczna na Wydziałach Architektury Wnętrz i Wzornictwa, jego wieloletnie zaangażowanie w życie uczelni powinna zostać wzorem postawy dla młodych twórców kształcących się w murach naszej uczelni. Nagroda jest przyznawana za zaangażowanie artysty w społeczne życie środowiska lub za twórczość promującą ważne wartości społeczne.

 

 

Regulamin konkursu prof. im. Lecha Tomaszewskiego