Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY

Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Całość przedsięwzięcia zainicjowana została przez Państwa Agnieszkę i Pawła Gieryńskich oraz Pana Dariusza Wasylkowskiego.
Nagroda przyznawana jest rokrocznie, nieprzerwanie od 2002 roku. 

Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej, w okresie jednego roku od uzyskania nagrody. W ramach działania Inicjatywy ENTRY raz w roku dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody – stypendium pieniężnego. Efekty artystyczne laureatów prezentowane są na wystawie w Galerii Promocyjnej, kierowanej przez Panią Kaję Werbanowską. 

  1. Regulamin konkursu (PDF, 148 KB)
  2. Wniosek konkursowy o nagrodę Inicjatywy ENTRY – edycja 2023 (DOCX, 19 KB)
  3. Termin naboru: początek stycznia do 10 kwietnia 2023 r.
  4. Wręczenie nagród: w pierwszej połowie maja 2023 r.
  5. Łączna pula nagród: 36 000 zł (2 nagrody po 18.000,- zł)
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: rektorat@asp.waw.pl