Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY

Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY, przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich. Całość przedsięwzięcia zainicjowana została przez Państwa Agnieszkę i Pawła Gieryńskich oraz Pana Dariusza Wasylkowskiego. Nagroda przyznawana jest rokrocznie – nieprzerwanie od 2002 roku. 

Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej, w okresie jednego roku od uzyskania dyplomu ukończenia studiów na ASP. W ramach działania Inicjatywy ENTRY, raz w roku dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody-stypendium pieniężnego. Efekty artystyczne laureatów, prezentowane są na wystawie w Galerii Promocyjnej, kierowanej przez Panią Kaję Werbanowską. 

  1. NOWY REGULAMIN 
  2. Nabór rozpoczyna się z początkiem stycznia 2022
  3. Wręczenie nagród w pierwszej połowie maja 
  4. Minimum dwie nagrody. Łączna pula 25 000 zł
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: konkursy@asp.waw.pl