Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY

Konkurs o nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony jest dla absolwentów studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Całość przedsięwzięcia zainicjowana została przez Państwa Agnieszkę i Pawła Gieryńskich oraz Pana Dariusza Wasylkowskiego.
Nagroda przyznawana jest rokrocznie, nieprzerwanie od 2002 roku. 

Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej, w okresie jednego roku od uzyskania nagrody. W ramach działania Inicjatywy ENTRY raz w roku dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody – stypendium pieniężnego. Efekty artystyczne laureatów prezentowane są na wystawie w Galerii Promocyjnej, kierowanej przez Panią Kaję Werbanowską. 

Skład Komisji Konkursowej: Paweł Gieryński, Dariusz Wasylkowski, dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni, prof. Tomasz Milanowski, dr hab. Romuald Woźniak, prof. Uczelni, Aleksander Hudzik, Magda Lipska, Kaja Werbanowska, Michalina Sablik

  1. Regulamin konkursu (PDF, 148 KB)
  2. Wniosek konkursowy o nagrodę Inicjatywy ENTRY – edycja 2023 (DOCX, 19 KB)
  3. Termin naboru: początek stycznia do 10 kwietnia 2023 r.
  4. Wręczenie nagród: w pierwszej połowie maja 2023 r.
  5. Łączna pula nagród: 36 000 zł (2 nagrody po 18.000,- zł)
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: rektorat@asp.waw.pl