Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

I etap stacjonarne studia pierwszego stopnia Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną