Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Górne limity przyjęć na studia w ASP w Warszawie w roku akademickim 2017/2018