Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dyplomanci

Uwaga!! Zmiana w opłatach za wydanie dyplomu!!

To czy dana osoba wnosi opłatę za wydanie dyplomu wraz z komponentami, uzależnione jest od momentu rozpoczęcia przez nią studiów.

Osoby, które rozpoczęły studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – NIE PŁACĄ ZA PODSTAWOWY KOMPLET DOKUMENTÓW.

Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej – WNOSZĄ NASTĘPUJĄCE OPŁATY:

– za wersję w języku polskim: 60zł (dyplom+ dwa odpisy w j. polskim)

– za wersję w języku polskim i języku angielskim 100zł (dyplom + dwa odpisy w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim)

Przed obroną dyplomu, do Działu Nauczania należy przesłać mailem:

  • Kartę dyplomanta (pobraną z dziekanatu i wypełnioną)
  • Poświadczenie wykonanej opłaty za komplet dokumentów: (jeśli dotyczy)

UWAGA !!!

Osoby przyjęte na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020 nie wnoszą opłat za podstawowy* komplet dokumentów.

*Podstawowy komplet dokumentów:

Dyplom + dwa odpisy, suplement do dyplomu + dwa odpisy

Za dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu w języku angielskim należy wnieść opłatę w wysokości 20 zł.

NUMER KONTA

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ul. Krakowskie Przedmieście 5

Nr konta PEKAO S.A.

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

W tytule należy wpisać: imię, nazwisko oraz opłata za dyplom.