Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akty prawne SD ASP Warszawa

Ustawy 

 

Rozporządzenia 

 

Akty prawa wewnętrznego

Regulaminy 

 

Uchwały 

  1. Program kształcenia
  2. Opis zakładanych efektów uczenia się
  3. Matryca pokrytych efektów uczenia się
  4. Plan kształcenia

 

Zarządzenia Rektora ASP w Warszawie