Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ogłoszenia dla I roku – przyjęci na studia na rok 2020/2021

Opublikowano 21 października 2020
 

Badania lekarskie

Każda osoba przyjęta na studia w ASP w Warszawie, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, musi dostarczyć do uczelni zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

W tym celu, każdy zakwalifikowany kandydat otrzyma listem skierowanie na badania. Wraz z tym skierowaniem należy jak najszybciej udać się do ośrodka medycyny pracy.
Oto lista placówek w województwie mazowieckim, w których można wykonać badania:

https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkoly-ponadpodstawowej-lub-uczen-szkoly-ponadpodstawowej-prowadzacej-ksztalcenie-w-zawodzie-dla-ktorego-podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodzie-szkolnictwa-branzowego/

Tu znajdziesz pomoc:


UWAGA! Legitymacje ważne do odwołania!!

Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

To oznacza, że legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie są ważne do odwołania.

Wobec powyższego, Dział Nauczania informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkie zmiany i informacje w tej sprawie będą na bieżąco zamieszczone w witrynie Studenci/Ogłoszenia na www.asp.waw.pl

 

Zobacz więcej:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

https://www.facebook.com/225922327476984/posts/3325835980818921/