Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ogłoszenia dla I roku – przyjęci na studia na rok 2020/2021

Opublikowano 28 sierpnia 2020

Każda osoba przyjęta na studia w ASP w Warszawie, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, musi dostarczyć do uczelni zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

W tym celu, każdy zakwalifikowany kandydat otrzyma listem skierowanie na badania. Wraz z tym skierowaniem należy jak najszybciej udać się do ośrodka medycyny pracy.
Oto lista placówek w województwie mazowieckim, w których można wykonać badania:

https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkoly-ponadpodstawowej-lub-uczen-szkoly-ponadpodstawowej-prowadzacej-ksztalcenie-w-zawodzie-dla-ktorego-podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodzie-szkolnictwa-branzowego/

Tu znajdziesz pomoc: