Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady zaliczania sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 oraz zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 roku

Opublikowano 18 maja 2020

Zarządzenie 12/2020 Zmiany organizacyjne roku 2019-2020 oraz rekrutacji na 2020-2021

Zarządzenie nr 16/2020 Zasady zaliczeń sesji letniej 2019-2020