Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Obowiązek korzystania przez Studentów z poczty elektronicznej ASP w Warszawie

Opublikowano 18 maja 2020

Regulamin korzystania przez studentów z poczty elektronicznej ASP w Warszawie

Zarządzenie nr 15-2020 – obowiązek korzystania z poczty akademickiej