Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przedłużenie legitymacji

Opublikowano 11 marca 2020
Legitymacje studenckie zachowują swoją ważność co najmniej do 23 lipca br.
W przypadku wydłużenia okresu zawieszenie/ograniczenie działalności Uczelni ważność legitymacji studenckich będzie wydłużana.
Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.  
 
 
Wobec powyższego Dział Nauczania nie dokonuje przedłużania ważności legitymacji aż do odwołania.