Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przedłużenie legitymacji

Opublikowano 11 marca 2020

Szanowni Studenci,

W związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nr 2-2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

informuję, że Dział Nauczania nie może przedłużać ważności legitymacji studenckich wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

WAŻNE!!!!!

Legitymacje studenckie WAŻNE do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone